16 Февраля 2019 17:52

Итоги городских олимпиад 2012-2013 г.г.

[ A+ ] /[ A- ]

Итоги городских олимпиад за 2012-2013 учебный год

№ п\п ФИ обучающегося класс предмет ФИО учителя место
1. Лаврентьева И. астрономия Танькова И.В.

Анисимова Л.А

1
2 Лаврентьева И математика 3
3. Кнауэр Д. 11Б физика 1
4. Чугунова С. 11А русский яз. Токарева Л.С. 3
5  Дроздов Н литература Парамонова Е.А.
6. Дроздов Н. русский яз. Парамонова Е.А. 3
7 Дроздов Н. биология Новикова Г.А.

 

2
8 Дроздов Н. байкаловедение

 

Новикова Г.А.

 

1
9. Черноусов К.

 

11А история Голощапов В.А.

 

1
10. 11А обществознание 1
11. Кузьмин А

 

история Демчук Е.Ю

 

3
12. обществознание 1
13. Кузнецов  Д. биология

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Т.Н. 2
14. Пиманкин Е. 1
13. Кравцова Е Кузнецова Т.Н. 1
14. Первухина Т. Кузнецова Т.Н. 2
15.  Бояркина А. 10А Кузнецова Т.Н. 2
16. Кустов Д. 11Б Новикова Г.А. 1
17. Сергеев В 11Б Новикова Г.А. 2
Сергеев В. 11Б экология Новикова Г.А. 1
18. Федорова Д. 10Б экология

 

 

Кузнецова Т.Н. 2
19. Землянухина Д. 10Б Кузнецова Т.Н. 3
21. Ли  А. 11Б 2
22. Смирнов С. физ-ра Лея О.Н. 3
23. Дубас Е. 3
26. Никифорова Л. 2
27. Носова Анна 11Б 3